Pronájem lešení

pronájem fasádního lešení

K zapůjčení nabízíme fasádní rámové lešení SL 70. Lešení je vhodné pro všechny fasádní práce, zateplování nebo fasádní nátěry. Je vhodné i pro klempířské práce.
Jednoduchá montáž díky malému počtu komponentů.
Sestavení je rychlé a jednoduché.
Pronájem lešení nabízíme samostatně - půjčíte si a složíte si sami. Nebo i včetně montáže a demontáže.
Možnost zapůjčení včetně ochranných sítí a koleček k lešení.
+420 608 330 597
Pronájem fasádního lešení

FASÁDNÍ RÁMOVÉ LEŠENÍ SL 70

Obchodní a technické podmínky pronájmu lešení

Rámové lešení provádíme dle ČSN 738101, ČSN 738106, ČSN EN 12810, ČSN EN 12881 a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
Kombi lešení SL - technické podmínky řídí ČSN 738101 a ČSN 738111.
Rámové lešení smí být použito jako pracovní lešení třídy 3 podle ČSN 738111 a smí být využito pouze k účelům, pro které bylo provedeno, předáno a převzato do provozu.
Lešení je předáno v kompletním stavu dle montážního předpisu.
Nedílnou součástí předávacího protokolu je soupis dílů lešení na akci.
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do zhotovitelem předané lešeňové konstrukce (vyjímání lešeňových tyčí, kotev, ztužidel, zarážek apod.)
Je zakázáno připevňování jakékoliv další lešeňové konstrukce (trubky, spojky apod.) nebo jiných stavebních zařízení (vrátky, shozy, výtahy, plachty, sítě apod.). To lze pouze po předchozí domluvě s dodavatelem.
Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce musí z uvedených hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.
Mimo pravidelné prohlídky provádí objednatel denně před zahájením prací prohlídku lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost lešeňové konstrukce (zábradlí, podlahy, výlezy, žebříky, kotvení, zarážky atd.). Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně odstraněny.
Na lešení nesmí být zřizovány skládky materiálu.
Nedílnou součástí lešení je reklamní plocha zhotovitele.
Rámové lešení musí objednatel předat zpět zhotoviteli očištěné od malt, lepidel, barev apod.
+420 608 330 597

pronájem fasádního lešení

Ceník

Montáž lešení
Demontáž lešení
Denní pronájem
Ochranné sítě
30,- až 40,- Kč / m2
20,- až 30,- Kč / m2
1,- až 1,50 Kč / m2
9,- Kč / m2
Ve výše uvedených cenách není zahrnuto příslušné DPH.
chevron-down